Համայնքի ղեկավարի որոշումներ

6 հուլիսի 2017 թվականի N 128-Ա06/07/17


Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
«6» հուլիսի 2017 թվականի N 128-Ա
ԴՐԱՄԱԿԱՆ  ՊԱՐԳԵՎՆԵՐ  ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

 Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքային օրենսգրքի 219-րդ հոդվածի առաջին մասի 2-րդ կետով, «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 31-րդ հոդվածի առաջին մասի «բ» կետով և երկրորդ մասով, որոշում եմ.
1. Աշխատանքային պարտականությունները բարեխիղճ կատարելու, ծառայողական պարտականությունները որակյալ կատարելու համար ստորև նշված աշխատակիցներին և համայնքային ծառայողներին խրախուսել միանվագ դրամական պարգևատրումով' հետևյալ չափերով.
 Պետրոսյան Ռոբերտ - համայնքի ղեկավար 400 000 դրամ
 Բադալյան  Գարեգին - համայնքի ղեկավարի տեղակալ  240 000 դրամ
Թադևոսյան Սուսաննա - աշխատակազմի քարտուղար  270 000 դրամ
 Մարգարյան Անահիտ - բաժնի պետ  240 000 դրամ
 Մարտիրոսյան  Աստղիկ - գործավար  150 000 դրամ
 Քոչարյան  Նաիրա - օպերատոր 150 000 դրամ
Մկրտչյան Սիրուշ - գործավար 130 000 դրամ
 Պետրոսյան Ռադիկ - վարորդ 120 000 դրամ
 2.Հանձնարարել ֆինանսական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժնի պետ Անահիտ Մարգարյանին, վճարումն իրականացնել բյուջեի համապատասխան հոդվածից:   


     ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ'                                   ՌՈԲԵՐՏ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ    


    2017 թ. հուլիսի 6
      գ.Ջրվեժ             


Արխիվ << 2017      
Հունվար
Փետրվար
Մարտ
Ապրիլ
Մայիս
Հունիս
Հուլիս
Օգոստոս
Սեպտեմբեր
Հոկտեմբեր
Նոյեմբեր
Դեկտեմբեր