Համայնքի ղեկավարի որոշումներ

30 հունիսի 2017 թվականի N 122-Ա30/06/17


Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
«30» հունիսի 2017 թվականի N 122-Ա
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ  ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ  ՏԱԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ 

   Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 42-րդ հոդվածի առաջին մասի 4-րդ կետով և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի թիվ 596-Ն որոշմամբ հաստատված կարգով, որոշում եմ.
1.    Քաղաքացի Արթուր Վլադիմիրի Պողոսյանի ընտանիքին տալ ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք՝ սեփականության իրավունքով իրենց պատկանող Ջրվեժի 5-րդ թաղամասի թիվ 2/14 հասցեի տնամերձ հողակտորում կիսակառույց բնակելի տան ավարտման նախագծային փաստաթղթերի մշակման համար:
2.   Որոշման կատարման հսկողությունը դնել աշխատակազմի առաջատար մասնագետ Արամազդ Մարգարյանի վրա:    


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ'                                  ՌՈԲԵՐՏ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ         


 2017 թ. հունիսի 30
        գ. Ջրվեժ    


Արխիվ << 2017      
Հունվար
Փետրվար
Մարտ
Ապրիլ
Մայիս
Հունիս
Հուլիս
Օգոստոս
Սեպտեմբեր
Հոկտեմբեր
Նոյեմբեր
Դեկտեմբեր