Համայնքի ղեկավարի որոշումներ

20 հունիսի 2017 թվականի N 118-Ա20/06/17


Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
«20» հունիսի 2017 թվականի N 118-Ա
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ  ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ՏԱԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

  Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի   45-րդ հոդվածի առաջին մասի 2-րդ և 4-րդ կետերի պահանջներով, որոշում եմ.
1. Թույլատրել անհատ ձեռնարկատեր Քրիստինե Ռուբենի Հարությունյանին, մինչև 2017 թվականի դեկտեմբերի 31-ը զբաղվելու հանրային սննդի կազմակերպմամբ և իրացմամբ, ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների արտադրանքի իրացմամբ Ջրվեժի 2-րդ դաշտի թիվ 7/9-10 հասցեում:
2. Պարտավորեցնել անհատ ձեռնարկատեր Քրիստինե Ռուբենի Հարությունյանին, մուծելու սահմանված տեղական տուրքը:
3. Հանձնարարել ֆինանսական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժնին' հաստատված թույլտվությունները հայտատուին տրամադրել տեղական տուրքի վճարումը կատարելուց հետո' 3-օրյա ժամկետում:        


    ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ'                                  ՌՈԲԵՐՏ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ   


         2017 թ. հունիսի 20                  
         գ. Ջրվեժ


Արխիվ << 2017      
Հունվար
Փետրվար
Մարտ
Ապրիլ
Մայիս
Հունիս
Հուլիս
Օգոստոս
Սեպտեմբեր
Հոկտեմբեր
Նոյեմբեր
Դեկտեմբեր