Համայնքի ղեկավարի որոշումներ

30 մայիսի 2017 թվականի N 96-Ա30/05/17


Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
«30» մայիսի 2017 թվականի N 96-Ա
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ  ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ  ՏԱԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

  Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 42-րդ հոդվածի առաջին մասի 4-րդ կետով և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի թիվ 596-Ն որոշմամբ հաստատված կարգով, որոշում եմ.
  1.    Քաղաքացի Արթուր Զավենի Խաչատրյանին տալ ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք՝ սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող Ջրվեժի 2-րդ դաշտի թիվ 6/5, 6/18 հասցեի հողակտորում հասարակական սպասարկման մասնաշենքի կառուցման նախագծային փաստաթղթերի մշակման համար:
  2.   Որոշման կատարման հսկողությունը դնել աշխատակազմի առաջատար մասնագետ Արամազդ Մարգարյանի վրա:    


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ'                                  ՌՈԲԵՐՏ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ   


  2017 թ. մայիսի 30  
     գ. Ջրվեժ    


Արխիվ << 2017      
Հունվար
Փետրվար
Մարտ
Ապրիլ
Մայիս
Հունիս
Հուլիս
Օգոստոս
Սեպտեմբեր
Հոկտեմբեր
Նոյեմբեր
Դեկտեմբեր