Համայնքի ղեկավարի որոշումներ

20 մայիսի 2017 թվականի N 91-Ա20/05/17


Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
«20» մայիսի 2017 թվականի N 91-Ա
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ  ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ  ՏԱԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

   Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 42-րդ հոդվածի առաջին մասի 4-րդ կետով և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի թիվ 596-Ն որոշմամբ հաստատված կարգով, որոշում եմ.
  1. Ջրվեժ համայնքի բնակիչ Թաթոս Ժորժիկի Եփրեմյանին տալ ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք՝ սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող Ջրվեժի 30-րդ փողոցի թիվ 11 հասցեի տնամերձ հողակտորում երկու բնակելի տների և ավտոտնակի կառուցման նախագծային փաստաթղթերի մշակման համար:
   2. Քաղաքացի Վահրամ Սարգիսի Փիրջանեանին տալ ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք՝ սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող Ջրվեժի 45-րդ փողոցի թիվ 30 հասցեի տնամերձ հողակտորում բնակելի տան կառուցման նախագծային փաստաթղթերի մշակման համար:
   3.  Որոշման կատարման հսկողությունը դնել աշխատակազմի առաջատար մասնագետ Արամազդ Մարգարյանի վրա:    


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ'                                  ՌՈԲԵՐՏ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ       


   2017 թ. մայիսի 20 
      գ. Ջրվեժ      


Արխիվ << 2017      
Հունվար
Փետրվար
Մարտ
Ապրիլ
Մայիս
Հունիս
Հուլիս
Օգոստոս
Սեպտեմբեր
Հոկտեմբեր
Նոյեմբեր
Դեկտեմբեր