Համայնքի ղեկավարի որոշումներ

14 ապրիլի 2017 թվականի N 71-Ա14/04/17


Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
«14» ապրիլի 2017 թվականի N 71-Ա
 ՄԵԼԻՆԵ  ՄԱՆԱՍԵՐԻ  ԵԼԻՆՅԱՆԻ  ԸՆՏԱՆԻՔԻՆ  ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ  ՑՈՒՅՑ  ՏԱԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

  Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 48-րդ հոդվածի պահանջներով, հիմք ընդունելով համայնքի սոցիալապես անապահով խավերի սոցիալական պայմաններն ուսումնասիրող հանձնաժողովի եզրակացությունը Ջրվեժի 6-րդ փողոցի թիվ 78 տան բնակիչ Մելինե Մանասերի Ելինյանի ընտանիքի վերաբերյալ և հաշվի առնելով այն, որ երկարատև ծանր հիվանդությունից հետո մահացել է նույն հասցեում բնակվող ամուսնու մայրը' Անգին Սիմոնի Պողոսյանը և ընտանիքի սոցիալական վիճակից ելնելով Մելինե Մանասերի Ելինյանը դիմել է համայնքապետարան' ֆինանսական օգնություն ստանալու խնդրանքով, որոշում եմ.
 Հանձնարարել ֆինանսական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժնի պետ Անահիտ Մարգարյանին՝ բյուջեի համապատասխան հոդվածից Մելինե Մանասերի Ելինյանի ընտանիքին ցույց տալ դրամական օգնություն' 30 000 (երեսուն հազար) դրամ գումարի չափով:    


  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ'                                  ՌՈԲԵՐՏ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ    


        2017 թ. ապրիլի 14                                          
           գ. Ջրվեժ        


Արխիվ << 2017  >>
Հունվար
Փետրվար
Մարտ
Ապրիլ
Մայիս
Հունիս
Հուլիս
Օգոստոս
Սեպտեմբեր
Հոկտեմբեր
Նոյեմբեր
Դեկտեմբեր