Համայնքի ղեկավարի որոշումներ

11 ապրիլի 2017 թվականի N 68-Ա11/04/17


Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
«11» ապրիլի 2017 թվականի N 68-Ա
ԿԱՐԱՊԵՏ  ԿՈՐՅՈՒՆԻ  ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻ  ԸՆՏԱՆԻՔԻՆ  ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ  ՑՈՒՅՑ  ՏԱԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

   Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 48-րդ հոդվածի պահանջներով, հիմք ընդունելով համայնքի սոցիալապես անապահով խավերի սոցիալական պայմաններն ուսումնասիրող հանձնաժողովի եզրակացությունը Ջրվեժի 1-ին փողոցի թիվ 8 տան բնակիչ Կարապետ Կորյունի Խաչատրյանի ընտանիքի վերաբերյալ և հաշվի առնելով այն, որ ընտանիքում ոչ մեկը չեն աշխատում, երկարատև ծանր հիվանդությունից հետո մահացել է նույն հասցեում բնակվող մայրը' Յուղիկ Արտեմի Խաչատրյանը և ընտանիքի սոցիալական վիճակից ելնելով Կարապետ Կորյունի Խաչատրյանը դիմել է համայնքապետարան' ֆինանսական օգնություն ստանալու խնդրանքով, որոշում եմ.
  Հանձնարարել ֆինանսական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժնի պետ Անահիտ Մարգարյանին՝ բյուջեի համապատասխան հոդվածից Կարապետ Կորյունի Խաչատրյանի ընտանիքին ցույց տալ դրամական օգնություն' 30 000 (երեսուն հազար) դրամ գումարի չափով:     


 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ'                                  ՌՈԲԵՐՏ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ       


     2017 թ. ապրիլի 11                                           
       գ. Ջրվեժ        


Արխիվ << 2017      
Հունվար
Փետրվար
Մարտ
Ապրիլ
Մայիս
Հունիս
Հուլիս
Օգոստոս
Սեպտեմբեր
Հոկտեմբեր
Նոյեմբեր
Դեկտեմբեր