Համայնքի ղեկավարի որոշումներ

15 փետրվարի 2017 թվականի N 26-Ա15/02/17


Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
«15» փետրվարի 2017 թվականի N 26-Ա
ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ՂԵԿԱՎԱՐԻ  2012 ԹՎԱԿԱՆԻ  ՀՈՒՆԻՍԻ 1-Ի  ԹԻՎ  89-Ա  ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

 Ղեկավարվելով «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 70-րդ հոդվածի 1-ին և 5-րդ մասերով, որոշում եմ.
1. Համայնքի ղեկավարի 2012 թվականի հունիսի 1-ի «Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ջրվեժի գյուղական համայնքի քաղաքացիական պաշտպանության պլանը հաստատելու մասին» թիվ 89-Ա որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները.
1)  որոշման վերնագրում և տեքստում «Ջրվեժի գյուղական համայնք» բառերը փոխարինել «Ջրվեժ համայնք» բառերով.
2)  որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածի 5-րդ կետի առաջին պարբերությունում «1707» թիվը փոխարինել «1470» թվով, «2» թիվը փոխարինել «0» թվով, երկրորդ պարբերությունում, N 2, N 6, N 7 հավելվածներում «6969» թիվը փոխարինել «6869» թվով, «3548» թիվը փոխարինել «3532» թվով, «3421» թիվը փոխարինել «3337» թվով, «84» թիվը փոխարինել «76» թվով, «861» թիվը փոխարինել «845» թվով, «636» թիվը փոխարինել «768» թվով, «5388» թիվը փոխարինել «5180» թվով.
3)  որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածի 10-րդ կետում «278» թիվը փոխարինել «227» թվով, «978» թիվը փոխարինել «4875» թվով, «0» թիվը փոխարինել «4» թվով, «1781» թիվը փոխարինել «428» թվով.
4)  որոշմամբ հաստատված N 4 հավելվածում «Հայկ Մարգարյան» բառերը փոխարինել «Արտակ Վարդանյան» բառերով:
2. Որոշման կատարման կազմակերպումն ու պատասխանատվությունը դնել աշխատակազմի երկրորդ կարգի մասնագետ Արտակ Վարդանյանի վրա:
3. Սույն որոշման կատարման ընթացքի նկատմամբ հսկողությունն ապահովում է աշխատակազմի քարտուղար Սուսաննա Թադևոսյանը։   


     ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ'                                  ՌՈԲԵՐՏ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ        


2017 թ. փետրվարի 15
         գ. Ջրվեժ


Արխիվ << 2017      
Հունվար
Փետրվար
Մարտ
Ապրիլ
Մայիս
Հունիս
Հուլիս
Օգոստոս
Սեպտեմբեր
Հոկտեմբեր
Նոյեմբեր
Դեկտեմբեր