Համայնքի ղեկավարի որոշումներ

27 հունվարի 2017 թվականի N 14-Ա27/01/17


Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
«27» հունվարի 2017 թվականի N 14-Ա
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ  ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ՏԱԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

  Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 45-րդ հոդվածի առաջին մասի 2-րդ և 4-րդ կետերի պահանջներով, որոշում եմ.
1.    Թույլատրել ստորև նշված ՍՊԸ-ներին 2017 թվականին զբաղվելու հանրային սննդի կազմակերպմամբ և իրացմամբ, ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների արտադրանքի իրացմամբ.
1)«ՀԱՍ-ՍՈՒՍԱՆՆԱ» ՍՊԸ-ին, տնօրեն' Սամվել Ռուստամի Պողոսյան, Ջրվեժի 2-րդ թաղամասի թիվ 6/8, 6/9, 6/8-1 և 6/9-1 հասցեներում,
2)   «ՎԱԼՈՒՀ» ՍՊԸ-ին, տնօրեն' Հովհաննես Վարազդատի Երանոսյան, Ջրվեժի 16-րդ փողոցի թիվ 1 հասցեում:
2.   Պարտավորեցնել տնտեսվարող սուբյեկտներին՝ մուծելու սահմանված տեղական տուրքը:
3.   Հանձնարարել ֆինանսական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժնին' հաստատված թույլտվությունները հայտատուներին տրամադրել տեղական տուրքի վճարումը կատարելուց հետո' 3-օրյա ժամկետում:    


      ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ'                                  ՌՈԲԵՐՏ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ   


       2017 թ. հունվարի 27               
         գ. Ջրվեժ  


Արխիվ << 2017      
Հունվար
Փետրվար
Մարտ
Ապրիլ
Մայիս
Հունիս
Հուլիս
Օգոստոս
Սեպտեմբեր
Հոկտեմբեր
Նոյեմբեր
Դեկտեմբեր