«Ջրվեժի մանկական երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ

Կազմակերպության անվանումը
 «Ջրվեժի մանկական երաժշտական դպրոց» արտադպրոցական կրթադաստիրակչական ուսումնական հաստատություն համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն

Հիմնադրման տարեթիվը
2008 թվականի օգոստոսի 25

Աշխատողների թիվը

20

Տնօրեն

Ասատուրյան Կարինե Վաղարշակի