«Ջրվեժի համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ

Կազմակերպության անվանումը
«Ջրվեժի համայնքային տնտեսություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն

Հիմնադրման տարեթիվը

2011 թվականի դեկտեմբերի 9

Աշխատողների թիվը
22

Տնօրեն
Խոցանյան Էդգար Գուրգենի