Նորություններ

Հերթական ատեստավորում 18/05/2011

Ղեկավարվելով «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19-րդ հոդվածի առաջին մասով, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարի 2006 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 15-Ն հրամանի հավելվածով 2011 թվականի հունիսի 22-ին, ժամը 1100-ին նշանակվել է ներքոհիշյալ վերապատրաստված...

Նախադպրոցական կրթության վճարի փոխհատուցման մասին 18/04/2011

Երևանի քաղաքապետի 31.03.2011 թվականի N 1101-Ա որոշման համաձայն Երևան քաղաքում հաշվառում չունեցող ծնողների(ծնողի) երեխաների համար նախադպրոցական կրթության վճարի չափը ցահմանվել է 8000 դրամ: Համայնքի երեխաների նախադպրոցական կրթությունն ապահովելու նպատակով համայնքի ղեկավարի առաջարկով...

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11