Հայտարարություններ

Հայտարարություն 20/07/2015

Երեխաների պաշտպանության ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որդեգրած քաղաքա­կա­նության հիմնական գաղափարախոսությունը երեխայի խնամքն ու դասիարակությունն ընտանիքում ապահովելն է' հաստատությունից երեխային կենսաբանական ընտանիք վերադարձնելու, խնամակալության հանձնելու, որդեգրման հանձնելու կամ խնամատար ընտանիքում խնամքը կազմակերպելու միջոցով:

Հայտարարություն 20/07/2015

ՀՀ արդարադատության նախարարությունը սկսում է 2015 թ. համար հաշտարարի որակավորման դասընթացները: Հաշտարարի որակավորման դասընթացների համար կարող Է դիմել 25 տարին լրացած գործունակ քաղաքացին, ով ստացել է բակալավրի, մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի բարձրագույն կրթություն, չունի դատվածություն դիտավորությամբ կատարված հանցագործության համար:

Հայտարարություն 15/07/2015

ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրվեժ համայնքի 5-րդ և 7-րդ փողոցների ջրագծերի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված «ԿՄՋԳ-ՊԸԱՇՁԲ-15/4» ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
 (Հրապարակված է 15/07/2015 -ից մինչև 23/07/2015 ժամը 11:00 ներառյալ )

Հայտարարություն 30/06/2015

2015 թվականի հուլիսի 9-ին, ժամը 1000-ին հրավիրել համայնքի ավագանու հերթական նիստ' հետևյալ օրակարգով.
1. Համայնքի ղեկավարի հաղորդումը 2015 թվականի բյուջեի երկրորդ եռամսյակի կատարման մասին:
2. Կոտայքի մարզի Ջրվեժի գյուղական համայնքի հողային հաշվեկշռին համաձայնություն տալու մասին:

Հայտարարություն 19/06/2015

Ջրվեժ համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի հրապարակային սակարկությունների (մրցույթների և աճուրդների) կազմակերպման և անցկացման հանձնաժողովը հայտարարում է համայնքային սեփականություն համարվող ներքոհիշյալ հողամասերի փակ դասական աճուրդի մասին

Հայտարարություն 08/06/2015

Ջրվեժ համայնքում շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ձեռքբերման ծառայությունների մատուցման  նպատակով հայտարարված «ԿՄՋԳ-ՊԸԾՁԲ-15/3» ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգ
( Հրապարակված է 08/06/2015 -ից մինչև 23/06/2015 ժամը 14:00 ներառյալ )