Հայտարարություններ

Հայտարարություն 01/09/2015

2015 թվականի սեպտեմբերի 7-ին, ժամը 1000-ին հրավիրել համայնքի ավագանու հերթական նիստ' հետևյալ օրակարգով.
1. Ջրվեժի համայնքի ավագանու 2014 թվականի դեկտեմբերի 20-ի թիվ 71-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին:
 2. Ջրվեժի միջնակարգ դպրոցին ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելու մասին...

Հայտարարություն 24/07/2015

Ջրվեժ համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի հրապարակային սակարկությունների (մրցույթների և աճուրդների) կազմակերպման և անցկացման հանձնաժողովը հայտարարում է համայնքային սեփականություն համարվող ներքոհիշյալ հողամասերի փակ դասական երկրորդ աճուրդ

Հայտարարություն 24/07/2015

Ջրվեժ համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի հրապարակային սակարկությունների (մրցույթների և աճուրդների) կազմակերպման և անցկացման հանձնաժողովը հայտարարում է համայնքային սեփականություն համարվող ներքոհիշյալ հողամասերի փակ դասական երկրորդ աճուրդ

Հայտարարություն 20/07/2015

Երեխաների պաշտպանության ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որդեգրած քաղաքա­կա­նության հիմնական գաղափարախոսությունը երեխայի խնամքն ու դասիարակությունն ընտանիքում ապահովելն է' հաստատությունից երեխային կենսաբանական ընտանիք վերադարձնելու, խնամակալության հանձնելու, որդեգրման հանձնելու կամ խնամատար ընտանիքում խնամքը կազմակերպելու միջոցով:

Հայտարարություն 20/07/2015

ՀՀ արդարադատության նախարարությունը սկսում է 2015 թ. համար հաշտարարի որակավորման դասընթացները: Հաշտարարի որակավորման դասընթացների համար կարող Է դիմել 25 տարին լրացած գործունակ քաղաքացին, ով ստացել է բակալավրի, մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի բարձրագույն կրթություն, չունի դատվածություն դիտավորությամբ կատարված հանցագործության համար:

Հայտարարություն 15/07/2015

ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրվեժ համայնքի 5-րդ և 7-րդ փողոցների ջրագծերի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված «ԿՄՋԳ-ՊԸԱՇՁԲ-15/4» ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
 (Հրապարակված է 15/07/2015 -ից մինչև 23/07/2015 ժամը 11:00 ներառյալ )