Հայտարարություններ

Հայտարարություն 15/10/2015

Ջրվեժ համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի հրապարակային սակարկությունների (մրցույթների և աճուրդների) կազմակերպման և անցկացման հանձնաժողովը հայտարարում է համայնքային սեփականություն համարվող ներքոհիշյալ հողամասերի փակ դասական աճուրդի մասին

 

Հայտարարություն 01/10/2015

2015 թվականի հոկտեմբերի 9-ին, ժամը 1000-ին հրավիրել համայնքի ավագանու հերթական նիստ' հետևյալ օրակարգով.
1. Համայնքի ղեկավարի հաղորդումը 2015 թվականի բյուջեի երրորդ եռամսյակի կատարման մասին:
2. Համայնքի ավագանու 2014 թվականի դեկտեմբերի 9-ի թիվ 64-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին:
3. Ջրվեժի համայնքի ավագանու 2014 թվականի դեկտեմբերի 20-ի թիվ 71-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին:

Հայտարարություն 01/09/2015

2015 թվականի սեպտեմբերի 7-ին, ժամը 1000-ին հրավիրել համայնքի ավագանու հերթական նիստ' հետևյալ օրակարգով.
1. Ջրվեժի համայնքի ավագանու 2014 թվականի դեկտեմբերի 20-ի թիվ 71-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին:
 2. Ջրվեժի միջնակարգ դպրոցին ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելու մասին...

Հայտարարություն 24/07/2015

Ջրվեժ համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի հրապարակային սակարկությունների (մրցույթների և աճուրդների) կազմակերպման և անցկացման հանձնաժողովը հայտարարում է համայնքային սեփականություն համարվող ներքոհիշյալ հողամասերի փակ դասական երկրորդ աճուրդ

Հայտարարություն 24/07/2015

Ջրվեժ համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի հրապարակային սակարկությունների (մրցույթների և աճուրդների) կազմակերպման և անցկացման հանձնաժողովը հայտարարում է համայնքային սեփականություն համարվող ներքոհիշյալ հողամասերի փակ դասական երկրորդ աճուրդ