Հայտարարություններ

Հայտարարություն 21/03/2016

ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրվեժ համայնքապետարանի կարիքների համար <<Ջրվեժ համայնքում շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության>> ձեռք բերման նպատակով հայտարարված <<ԿՄՋԳ-ՊԸԾՁԲ-16/2>> ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր ( Հրապարակված է 21/03/2016 -ից մինչև 01/04/2016 ժամը 11:00 ներառյալ )

ԿՄՋԳ-ՊԸԱՇՁԲ-16/3 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀՐԱՎԵՐ 18/03/2016

ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրվեժ համայնքապետարանի կարիքների համար <<Ջրվեժ համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների ասֆալտ բետոնե ծածկի փոսային նորոգման աշխատանքների >> ձեռք բերման նպատակով հայտարարված <<ԿՄՋԳ-ՊԸԱՇՁԲ-16/3>> ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր ( Հրապարակված է 18/03/2016 -ից մինչև 30/03/2016 ժամը 09:30 ներառյալ )

ՀՐԱՊԱԿԱՅԻՆ ՍԱԿԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 15/03/2016

Ջրվեժ համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի հրապարակային սակարկությունների (մրցույթների և աճուրդների) կազմակերպման և անցկացման հանձնաժողովը հայտարարում է համայնքային սեփականություն համարվող ներքոհիշյալ հողամասերի փակ դասական աճուրդ

Հայտարարություն 09/03/2016

ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրվեժի համայնքապետարանի կարիքների համար «Ջրվեժ համայնքի փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների» ձեռքբերման նպատակով «ԿՄՋԳ-ԲԸԱՇՁԲ-16/1» ծածկագրով բաց ընթացակարգով հայտարարություն և հրավեր

ՀՐԱՊԱԿԱՅԻՆ ՍԱԿԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 05/03/2016

Ջրվեժ համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի հրապարակայինսակարկությունների (մրցույթների և աճուրդների) կազմակերպման և անցկացման հանձնաժողովը հայտարարում է համայնքային սեփականություն համարվող ներքոհիշյալ հողամասերի փակ դասական աճուրդ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀՐԱՎԵՐ 19/02/2016

Սույնով Ջրվեժի hամայնքապետարանը հրավիրում է բոլոր շահագրգիռ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց մասնակցելու 2016 թվականի փետրվարի 20-ից մինչև մարտի 5-ը ներառյալ իրականացվող Ջրվեժ համայնքի 2015 թվականի բյուջեի կատարման հաշվետվության նախագծի վերաբերյալ կազմակերպվող հանրային քննարկումներին: