Հայտարարություններ

Հայտարարություն 09/03/2016

ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրվեժի համայնքապետարանի կարիքների համար «Ջրվեժ համայնքի փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների» ձեռքբերման նպատակով «ԿՄՋԳ-ԲԸԱՇՁԲ-16/1» ծածկագրով բաց ընթացակարգով հայտարարություն և հրավեր

ՀՐԱՊԱԿԱՅԻՆ ՍԱԿԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 05/03/2016

Ջրվեժ համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի հրապարակայինսակարկությունների (մրցույթների և աճուրդների) կազմակերպման և անցկացման հանձնաժողովը հայտարարում է համայնքային սեփականություն համարվող ներքոհիշյալ հողամասերի փակ դասական աճուրդ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀՐԱՎԵՐ 19/02/2016

Սույնով Ջրվեժի hամայնքապետարանը հրավիրում է բոլոր շահագրգիռ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց մասնակցելու 2016 թվականի փետրվարի 20-ից մինչև մարտի 5-ը ներառյալ իրականացվող Ջրվեժ համայնքի 2015 թվականի բյուջեի կատարման հաշվետվության նախագծի վերաբերյալ կազմակերպվող հանրային քննարկումներին:

Հայտարարություն 20/11/2015

 ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀՐԱՎԵՐ

 Սույնով Ջրվեժի գյուղապետարանը հրավիրում է բոլոր շահագրգիռ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց մասնակցելու 2015 թվականի նոյեմբերի 23-ից մինչև դեկտեմբերի 8-ը ներառյալ իրականացվող Ջրվեժ համայնքի 2016 թվականի բյուջեի նախագծի վերաբերյալ կազմակերպվող հանրային քննարկումներին...

Հայտարարություն 20/11/2015

  Ջրվեժ համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի հրապարակային սակարկությունների (մրցույթների և աճուրդների) կազմակերպման և անցկացման հանձնաժողովը հայտարարում է համայնքային սեփականություն համարվող ներքոհիշյալ հողամասերի փակ դասական երկրորդ աճուրդ...