Հայտարարություններ

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ց Ո Ւ Մ 11/04/2016

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանն աջակցելու, քառօրյա պատերազմից տուժածներին օգնելու նպատակով Ջրվեժ համայնքը ԼՂՀ կառավարությանը ցուցաբերել է ֆինանսական օգնություն: Կոտայքի մարզից՝ համայնքներից և մարզի բնակչության կողմից համակարգված ֆինանսական օգնություն ցուցաբերելու նպատակով դրամական միջոցները փոխանցվել են Կոտայքի մարզային զարգացման հիմնադրամին:

ՀՐԱՊԱԿԱՅԻՆ ՍԱԿԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 08/04/2016

Ջրվեժ համայնքի հողամասերի հրապարակային սակարկությունների (մրցույթների և աճուրդների) կազմակերպման և անցկացման հանձնաժողովը հայտարարում է համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող համայնքային սեփականություն համարվող ներքոհիշյալ հողամասերի փակ դասական երկրորդ աճուրդ

ՀՐԱՊԱԿԱՅԻՆ ՍԱԿԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 08/04/2016

Ջրվեժ համայնքի հողամասերի հրապարակային սակարկությունների (մրցույթների և աճուրդների) կազմակերպման և անցկացման հանձնաժողովը հայտարարում է համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող համայնքային սեփականություն համարվող ներքոհիշյալ հողամասերի փակ դասական երկրորդ աճուրդ

Հայտարարություն 30/03/2016

Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ մարզպետարանը, մշակութային միջոցարումների տարեկան ծրագրի շրջանակներում, կազմակերպում է ասմունքի մարզային մրցույթ-փառատոն: Այն նվիրվում է կանանց և մայրության, գեղեցկության ու սիրո տոներին և կրում «Սերը գոյության հանճարն է միակ» խորագիրը: Փառատոնին կարող են մասնակցել 20 և ավելի բարձր...

Հայտարարություն 21/03/2016

ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրվեժ համայնքապետարանի կարիքների համար <<Ջրվեժ համայնքում շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության>> ձեռք բերման նպատակով հայտարարված <<ԿՄՋԳ-ՊԸԾՁԲ-16/2>> ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր ( Հրապարակված է 21/03/2016 -ից մինչև 01/04/2016 ժամը 11:00 ներառյալ )

ԿՄՋԳ-ՊԸԱՇՁԲ-16/3 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀՐԱՎԵՐ 18/03/2016

ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրվեժ համայնքապետարանի կարիքների համար <<Ջրվեժ համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների ասֆալտ բետոնե ծածկի փոսային նորոգման աշխատանքների >> ձեռք բերման նպատակով հայտարարված <<ԿՄՋԳ-ՊԸԱՇՁԲ-16/3>> ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր ( Հրապարակված է 18/03/2016 -ից մինչև 30/03/2016 ժամը 09:30 ներառյալ )

ՀՐԱՊԱԿԱՅԻՆ ՍԱԿԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 15/03/2016

Ջրվեժ համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի հրապարակային սակարկությունների (մրցույթների և աճուրդների) կազմակերպման և անցկացման հանձնաժողովը հայտարարում է համայնքային սեփականություն համարվող ներքոհիշյալ հողամասերի փակ դասական աճուրդ