Հայտարարություններ

Հայտարարություն 19/07/2016

ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրվեժի համայնքապետարանի կարիքների համար «Ջրվեժ համայնքի 10-րդ փողոցի 1-ին փակուղու ասֆալտապատման աշխատանքների» ձեռք բերման նպատակով հայտարարված «ԿՄՋԳ-ՊԸԱՇՁԲ-16/4» ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
 (Հրապարակված է 19/07/2016 -ից մինչև 10/08/2016 ժամը 10:00 ներառյալ )

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՍԱԿԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 29/06/2016

Ջրվեժ համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի հրապարակայինսակարկությունների (մրցույթների և աճուրդների) կազմակերպման և անցկացման հանձնաժողովը հայտարարում է համայնքային սեփականություն համարվող ներքոհիշյալ հողամասերի փակ դասական աճուրդի մասին

Հայտարարություն 15/06/2016

2016 թվականի հունիսի 21-ին, ժամը 1000-ին հրավիրել համայնքի ավագանու արտահերթ նիստ' հետևյալ օրակարգով.
1. Կոտայքի մարզի Ջրվեժ համայնքում վարչական հսկողության իրականացման արդյունքների քննարկման մասին:
2. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերից ուղղակի վաճառքի թույլտվություն տալու մասին...

Հայտարարություն 15/06/2016

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻՆ ԿԻՑ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳՈՎ ԳՈՐԾՈՂ ԽՈՐՀՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

ՄՐՑՈՒՅԹ 15/06/2016

Մրցույթ. ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրվեժի համայնքապետարանի աշխատակազմի ֆինանսական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետի (ծածկագիր 3.3-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

Հայտարարություն 23/05/2016

ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրվեժի համայնքապետարանի կարիքների համար «Ջրվեժ համայնքի փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների» ձեռքբերման նպատակով «ԿՄՋԳ-ԲԸԱՇՁԲ-16/2» ծածկագրով բաց ընթացակարգով հայտարարություն և հրավեր
(Հրապարակված է 23/05/2016 -ից մինչև 04/07/2016 ժամը 10:00 ներառյալ )

SMS հարցում 16/05/2016

2016 թվականի բյուջեի նախագծում կապիտալ շինարարության ծրագրերի ընդգրկման նպատակով համայնքի բնակչության շրջանում իրականացվել է SMS հարցում, թե որ ծրագրին են բնակիչները նախապատվություն տալիս.
1.կոյուղու համակարգի կառուցում
...