Հայտարարություններ

Հայտարարություն 16/09/2016

ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրվեժ համայնքապետարանի կարիքների համար <<Ջրվեժ համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների ասֆալտ բետոնե ծածկի փոսային նորոգման աշխատանքների>> ձեռք բերման նպատակով հայտարարված <<ԿՄՋԳ-ՊԸԱՇՁԲ-16/5>> ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
 ( Հրապարակված է 16/09/2016 -ից մինչև 27/09/2016 ժամը 09:30 ներառյալ )

Հայտարարություն 29/08/2016

2016 թվականի սեպտեմբերի 5-ին, ժամը 1000-ին հրավիրել համայնքի ավագանու հերթակամ նիստ' հետևյալ օրակարգով.
1. Համայնքի ավագանու 2015 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 55-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին:
 2...

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 12/08/2016

2016 թվականի հոկտեմբերի 02-ի հերթական ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույց

Հայտարարություն 19/07/2016

ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրվեժի համայնքապետարանի կարիքների համար «Ջրվեժ համայնքի 10-րդ փողոցի 1-ին փակուղու ասֆալտապատման աշխատանքների» ձեռք բերման նպատակով հայտարարված «ԿՄՋԳ-ՊԸԱՇՁԲ-16/4» ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
 (Հրապարակված է 19/07/2016 -ից մինչև 10/08/2016 ժամը 10:00 ներառյալ )

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՍԱԿԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 29/06/2016

Ջրվեժ համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի հրապարակայինսակարկությունների (մրցույթների և աճուրդների) կազմակերպման և անցկացման հանձնաժողովը հայտարարում է համայնքային սեփականություն համարվող ներքոհիշյալ հողամասերի փակ դասական աճուրդի մասին

Հայտարարություն 15/06/2016

2016 թվականի հունիսի 21-ին, ժամը 1000-ին հրավիրել համայնքի ավագանու արտահերթ նիստ' հետևյալ օրակարգով.
1. Կոտայքի մարզի Ջրվեժ համայնքում վարչական հսկողության իրականացման արդյունքների քննարկման մասին:
2. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերից ուղղակի վաճառքի թույլտվություն տալու մասին...

Հայտարարություն 15/06/2016

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻՆ ԿԻՑ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳՈՎ ԳՈՐԾՈՂ ԽՈՐՀՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ