Հայտարարություններ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀՐԱՎԵՐ 16/11/2016

   Սույնով Ջրվեժի համայնքապետարանը հրավիրում է բոլոր շահագրգիռ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց մասնակցելու 2016 թվականի նոյեմբերի 17-ից մինչև դեկտեմբերի 2-ը ներառյալ կազմակերպվող Ջրվեժ համայնքի 2017 թվականի բյուջեի և համայնքի վարչական տարածքում 2017 թվականի տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերի նախագծերի վերաբերյալ կազմակերպվող հանրային քննարկումներին:
    Շահագրգիռ անձինք համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքում հրապարակված Ջրվեժ համայնքի 2017 թվականի բյուջեի և համայնքի վարչական տարածքում 2017 թվականի տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերի նախագծերի վերաբերյալ...

Հայտարարություն 03/10/2016

   2016 թվականի հոկտեմբերի 2-ին Ջրվեժ համանքում կայացել են համայնքի ավագանու անդամների և համայնքի ղեկավարի ընտրություններ:
   Ստորև ներկայացվում է ընտրությունների արդյունքներն ընտրական տեղամասերում:

Հայտարարություն 03/10/2016

  2016 թվականիհոկտեմբերի 7-ին, ժամը 1000-ին հրավիրել համայնքի ավագանու հերթակամ նիստ' հետևյալ օրակարգով.
1. Համայնքի ղեկավարի հաղորդումը 2016 թվականի բյուջեի երրորդ եռամսյակի կատարման մասին:
2.Համայնքում 2016 թվականի ընթացքում կամավոր լիազորությունների իրականացման մասին:   

Հայտարարություն 23/09/2016

ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրվեժ համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի հրապարակային սակարկությունների (մրցույթների և աճուրդների) կազմակերպման և անցկացման հանձնաժողովը հայտարարում է համայնքային սեփականություն համարվող ներքոհիշյալ հողամասերի փակ դասական աճուրդ

Հայտարարություն 16/09/2016

ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրվեժ համայնքապետարանի կարիքների համար <<Ջրվեժ համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների ասֆալտ բետոնե ծածկի փոսային նորոգման աշխատանքների>> ձեռք բերման նպատակով հայտարարված <<ԿՄՋԳ-ՊԸԱՇՁԲ-16/5>> ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
 ( Հրապարակված է 16/09/2016 -ից մինչև 27/09/2016 ժամը 09:30 ներառյալ )

Հայտարարություն 29/08/2016

2016 թվականի սեպտեմբերի 5-ին, ժամը 1000-ին հրավիրել համայնքի ավագանու հերթակամ նիստ' հետևյալ օրակարգով.
1. Համայնքի ավագանու 2015 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 55-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին:
 2...

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 12/08/2016

2016 թվականի հոկտեմբերի 02-ի հերթական ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույց