Հայտարարություններ

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻՆ 02/12/2016

   Տեղեկացնում ենք, որ ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունը իրականացնում է ներդրումային ծրագրերի հավաքագրման աշխատանքներ: Այդ կապակցությամբ, Ջրվեժի համայնքի բոլոր այն գործարարները, որոնք ցանկանում են հիմնել նոր ձեռնարկություն, ընլայնել իրենց գործող ձեռնարկությունը կամ վերսկսել դրա աշխատանքները, ինչպես նաև վերապրոֆիլավորել այն, կարող են դրա համար ստանալ պետական աջակցություն:
  Պետական միջոցներով վարկային, բաժնեմասային ներդման և լիզինգի տեսքով տրամադրված աջակցության չափը սկսվելու է 10 մլն ՀՀ դրամից: Հավելենք, որ պետության կողմից իրականացվող ենթակառուցվածքային ներդրումները կարող են...

Հայտարարություն 18/11/2016

2016 թվականի նոյեմբերի 28-ին, ժամը 1100-ին հրավիրել համայնքի նորընտիր ավագանու առաջին նիստ' հետևյալ օրակարգով.
1)Ջրվեժ համայնքի ավագանու կանոնակարգը ընդունելու մասին:
2) Համայնքի ղեկավարի վարձատրության չափը սահմանելու մասին:
3)Կոտայքի մարզի Ջրվեժի համայնքապետարանի աշխատակազմի կառուցվածքը, աշխատակիցների թվաքանակը, հաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու մասին...

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀՐԱՎԵՐ 16/11/2016

   Սույնով Ջրվեժի համայնքապետարանը հրավիրում է բոլոր շահագրգիռ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց մասնակցելու 2016 թվականի նոյեմբերի 17-ից մինչև դեկտեմբերի 2-ը ներառյալ կազմակերպվող Ջրվեժ համայնքի 2017 թվականի բյուջեի և համայնքի վարչական տարածքում 2017 թվականի տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերի նախագծերի վերաբերյալ կազմակերպվող հանրային քննարկումներին:
    Շահագրգիռ անձինք համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքում հրապարակված Ջրվեժ համայնքի 2017 թվականի բյուջեի և համայնքի վարչական տարածքում 2017 թվականի տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերի նախագծերի վերաբերյալ...

Հայտարարություն 03/10/2016

   2016 թվականի հոկտեմբերի 2-ին Ջրվեժ համանքում կայացել են համայնքի ավագանու անդամների և համայնքի ղեկավարի ընտրություններ:
   Ստորև ներկայացվում է ընտրությունների արդյունքներն ընտրական տեղամասերում:

Հայտարարություն 03/10/2016

  2016 թվականիհոկտեմբերի 7-ին, ժամը 1000-ին հրավիրել համայնքի ավագանու հերթակամ նիստ' հետևյալ օրակարգով.
1. Համայնքի ղեկավարի հաղորդումը 2016 թվականի բյուջեի երրորդ եռամսյակի կատարման մասին:
2.Համայնքում 2016 թվականի ընթացքում կամավոր լիազորությունների իրականացման մասին:   

Հայտարարություն 23/09/2016

ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրվեժ համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի հրապարակային սակարկությունների (մրցույթների և աճուրդների) կազմակերպման և անցկացման հանձնաժողովը հայտարարում է համայնքային սեփականություն համարվող ներքոհիշյալ հողամասերի փակ դասական աճուրդ

Հայտարարություն 16/09/2016

ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրվեժ համայնքապետարանի կարիքների համար <<Ջրվեժ համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների ասֆալտ բետոնե ծածկի փոսային նորոգման աշխատանքների>> ձեռք բերման նպատակով հայտարարված <<ԿՄՋԳ-ՊԸԱՇՁԲ-16/5>> ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
 ( Հրապարակված է 16/09/2016 -ից մինչև 27/09/2016 ժամը 09:30 ներառյալ )