Հայտարարություններ

ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏ 01/03/2017

2017 թվականի մարտի 10-ին, ժամը 1600-ին հրավիրել համայնքի ավագանու հերթական նիստ' հետևյալ օրակարգով.
1. Ջրվեժ համայնքի 2016 թվականի բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին:
2. Համայնքի սեփականության ամենամյա գույքագրման փաստաթղթերը հաստատելու մասին:
3...

2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՍԵՐՄՆԱՑՈՒՆԵՐ 15/02/2017

Հարգելի համագյուղացիներ. Մինչև փետրվարի 20-ը Ջրվեժի համայնքապետարան ներկայացնել 2017 թվականի գյուղատնտեսական աշխատանքների համար անհրաժեշտ գարնանացան ցորենի (1 կգ-ը շուրջ 240 դրամ), գարնանացան գարու (1 կգ-ը շուրջ 240 դրամ), հնդկացորենի (1 կգ-ը շուրջ 800 դրամ), ոլոռի (1 կգ-ը շուրջ 800 դրամ), սիսեռի (1 կգ-ը շուրջ 1000 դրամ), ոսպի (1 կգ-ը շուրջ 800 դրամ), եգիպտացորենի (1 կգ-ը շուրջ 700 դրամ), առվույտի (1 կգ-ը շուրջ 2700 դրամ) և կորնգանի (1 կգ-ը շուրջ 500 դրամ) սերմացուների նկատմամբ պահանջարկը։ Միաժամանակ տեղեկացվում է, որ նշված սերմերը...

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀՐԱՎԵՐ 15/02/2017

    Սույնով Ջրվեժի համայնքապետարանը հրավիրում է բոլոր շահագրգիռ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց մասնակցելու 2017 թվականի փետրվարի 16-ից մինչև մարտի 2-ը ներառյալ կազմակերպվող Ջրվեժ համայնքի 2016 թվականի բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության նախագծի վերաբերյալ կազմակերպվող հանրային քննարկումներին:
    Շահագրգիռ անձինք համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքում հրապարակված Ջրվեժ համայնքի 2016 թվականի բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության նախագծի վերաբերյալ կարող են մինչև 2017 թվականի մարտի 2-ը ներառյալ ներկայացնել իրենց առաջարկություններն ու դիտողությունները...

ՏԱՐԵՑՆԵՐԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐ 10/02/2017

Հարգելի համագյուղացիներ ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի 2017 թվականի փետրվարի 3-ի № 36-Ա/1 հրամանով հաստատված կանոնակարգի համաձայն՝ կազմակերպվում է տարեցների՝ 63 տարեկանից բարձր տարիք ունեցող թոշակառուների, հանրապետական խաղեր: Մրցումների համայնքային փուլը անցկացվելու է հուլիս ամսին:

ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏ 09/01/2017

2017 թվականի հունվարի 13-ին, ժամը 1600-ին հրավիրել համայնքի ավագանու հերթականնիստ' հետևյալ օրակարգով.
1.Համայնքի ղեկավարի հաղորդումը 2016 թվականի բյուջեի չորրորդ եռամսյակի կատարման մասին:
2.Համայնքի ավագանու 2016 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 67-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին:
3.Համայնքի ավագանու 2016 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 68-Ն որոշման մեջ...

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ 20/12/2016

  Ջրվեժ համայնքում 2016 թվականի դեկտեմբերի 7-ին կազմակերպված հանրային քննարկումների արդյունքում կատարված առաջարկությունների հիման վրա տեղադրվում է համայնքի 2017 թվականի բյուջեի և համայնքի վարչական տարածքում 2017 թվականի տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերի լրամշակված նախագծերը և հանրային քննարկումների արդյունքների ամփոփաթերթը.

ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏ 16/12/2016

2016 թվականի դեկտեմբերի 28-ին, ժամը 1600-ին հրավիրել համայնքի ավագանու' հերթական նիստ՝ հետևյալ օրակարգով'
1. Խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողով ստեղծելու, հանձնաժողովի անհատական կազմը հաստատելու և հանձնաժողովի նախագահ սահմանելու մասին:
2. Գույքահարկի գծով արտոնություններ սահմանլու մասին...