Հայտարարություններ

Հայտարարություն 27/06/2011

2011 թվականի հուլիսի 9-ին, ժամը 1000-ին տեղի կունենա համայնքի ավագանու թիվ 6' հերթական նիստը, օրակարգի հետևյալ հարցերով ...

Հայտարարություն 16/06/2011

2011 թվականի հունիսի 17-ին պատվիրատու՝ Ջրվեժի գյուղապետարանի, որը գտնվում է Կոտայքի մարզ, գյուղ Ջրվեժ Մելքոնյան փողոց-76 հասցեում և «Անհատ Ձեռնարկատեր Գրիգոր Դորունց»-ի, որը գտնվում է ք.Աբովյան, Հանրապետության 28 հասցեում, միջև կնքվել է ...

Հայտարարություն 08/06/2011

Ջրվեժ համայնքի կարիքների համար «ԿՄՋԳ-ԱՇՁԲ-11/32» ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի 2011 թվականի հունիսի 8-ի որոշմամբ մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերը, դրանց վավերապայմանները և գնման առարկայի ...

Հայտարարություն 31/05/2011

Ջրվեժ համայնքում հաշվառված բնակիչների անձնագրերում նոր հասցեների վերաբերյալ նշումներ կատարելու գործընթացի կազմակերպման նպատակով խնդրվում է անձնագրերը ներկայացնել գյուղապետարան' Ոստիկանության Կոտայքի անձնագրային բաժնի կողմից վերահասցեավորման վերաբերյալ անձնագրերում նշում կատարելու համար:

Հայտարարություն 30/05/2011

Պատվիրատուն՝ Ջրվեժի գյուղապետարանը, որը գտնվում է ՀՀ, Կոտայքի մարզ, գ.Ջրվեժ Մելքոնյան փողոց 76 հասցեում, հայտարարում է պարզեցված ընթացակարգ:Պարզեցված ընթացակարգում հաղթող ճանաչված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել...

Հայտարարություն 11/05/2011

Պատվիրատուն՝ Ջրվեժի գյուղապետարանը, որը գտնվում է ՀՀ, Կոտայքի մարզ, գ.Ջրվեժ, Մելքոնյան 76 հասցեում, հայտարարում է բաց ընթացակարգ: Բաց ընթացակարգում հաղթող ճանաչված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել...