Հայտարարություններ

Հայտարարություն 31/05/2011

Ջրվեժ համայնքում հաշվառված բնակիչների անձնագրերում նոր հասցեների վերաբերյալ նշումներ կատարելու գործընթացի կազմակերպման նպատակով խնդրվում է անձնագրերը ներկայացնել գյուղապետարան' Ոստիկանության Կոտայքի անձնագրային բաժնի կողմից վերահասցեավորման վերաբերյալ անձնագրերում նշում կատարելու համար:

Հայտարարություն 30/05/2011

Պատվիրատուն՝ Ջրվեժի գյուղապետարանը, որը գտնվում է ՀՀ, Կոտայքի մարզ, գ.Ջրվեժ Մելքոնյան փողոց 76 հասցեում, հայտարարում է պարզեցված ընթացակարգ:Պարզեցված ընթացակարգում հաղթող ճանաչված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել...

Հայտարարություն 11/05/2011

Պատվիրատուն՝ Ջրվեժի գյուղապետարանը, որը գտնվում է ՀՀ, Կոտայքի մարզ, գ.Ջրվեժ, Մելքոնյան 76 հասցեում, հայտարարում է բաց ընթացակարգ: Բաց ընթացակարգում հաղթող ճանաչված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել...