Հայտարարություններ

Հայտարարություն 05/08/2011

2011 թվականի օգոստոսի 6-ին պատվիրատու՝ Ջրվեժի գյուղապետարանի և «Դադեշ-Շին» ՍՊԸ-ի միջև կնքվել է «Ջրվեժ համայնքի կարիքների համար 6-րդ փողոցի 2-րդ նրբանցքի ասֆալտապատման աշխատանքների» գնման պայմանագիր:

Հայտարարություն 04/08/2011

Ջրվեժ համայնքի կարիքների համար «ԿՄՋԳ-ԱՇՁԲ-11/43» ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի 2011 թվականի օգոստոսի 4-ի որոշմամբ մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթեր...

Հայտարարություն 25/07/2011

Պատվիրատուն՝ Ջրվեժի գյուղապետարանը, որը գտնվում է ՀՀ, Կոտայքի մարզ, գ.Ջրվեժ Մելքոնյան փողոց 76 հասցեում, հայտարարում է պարզեցված ընթացակարգ:Պարզեցված ընթացակարգում հաղթող ճանաչված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել...

Հայտարարություն 18/07/2011

Համայնքի ղեկավարի նախաձեռնությամբ 2011 թվականի հուլիսի 22-ին, ժամը 1000-ին հրավիրվում է համայնքի ավագանու արտահերթ նիստ' հետևյալ

Հայտարարություն 07/07/2011

2011 թվականի հուլիսի 7-ին պատվիրատու՝ Ջրվեժի գյուղապետարանի, որը գտնվում է Կոտայքի մարզ, գյուղ Ջրվեժ Մելքոնյան փողոց-76 հասցեում և «Դադեշ-Շին» ՍՊԸ-ի, որը գտնվում է Կոտայքի մարզ, գյուղ Ջրվեժ 20 փողող 3 հասցեում, միջև կնքվել է ԿՄՋԳ-ԱՇՁԲ-11/20 ծածկագրով ...

Հայտարարություն 28/06/2011

Ջրվեժ համայնքի կարիքների համար «ԿՄՋԳ-ԱՇՁԲ-11/20» ծածկագրով բաց ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի 2011 թվականի հունիսի 20-ի որոշմամբ, «Դադեշ-Շին» ՍՊԸ-ի և «Արտաշատ Ջրշին» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացրած փաստաթղթերը...

Հայտարարություն 27/06/2011

2011 թվականի հուլիսի 9-ին, ժամը 1000-ին տեղի կունենա համայնքի ավագանու թիվ 6' հերթական նիստը, օրակարգի հետևյալ հարցերով ...