Հայտարարություններ

Հայտարարություն 14/12/2011

Պատվիրատուն՝ Ջրվեժի գյուղապետարանը, որը գտնվում է ՀՀ, Կոտայքի մարզ, գ.Ջրվեժ Մելքոնյան փողոց 76 հասցեում, հայտարարում է պարզեցված ընթացակարգ:Պարզեցված ընթացակարգում հաղթող ճանաչված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել...

Հայտարարություն 11/12/2011

Համայնքի ղեկավարի նախաձեռնությամբ 2011 թվականի դեկտեմբերի 15-ին, ժամը 1000-ին հրավիրվում է համայնքի ավագանու արտահերթ նիստ' հետևյալ օրակարգով.

Հայտարարություն 30/11/2011

Համայնքի ղեկավարի նախաձեռնությամբ 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ին, ժամը 1000-ին հրավիրվում է համայնքի ավագանու հերթական նիստ' հետևյալ օրակարգով.

Հայտարարություն 14/11/2011

Համայնքի ղեկավարի նախաձեռնությամբ 2011 թվականի նոյեմբերի 21-ին, ժամը 1000-ին հրավիրվում է համայնքի ավագանու արտահերթ նիստ' հետևյալ օրակարգով.

Հայտարարություն 06/11/2011

2011 թվականի նոյեմբերի 3-ին պատվիրատու՝  Ջրվեժի գյուղապետարանի և «Դադեշ-Շին» ՍՊԸ-ի միջև կնքվել է «Ջրվեժ համայնքի կարիքների համար փողոցների փոսային և ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքների» գնման պայմանագիր:

Հայտարարություն 02/11/2011

Ջրվեժ համայնքի կարիքների համար «ԿՄՋԳ-ԱՇՁԲ-11/50» ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի 2011 թվականի նոյեմբերի 2-ի որոշմամբ մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերը...

Հայտարարություն 23/10/2011

Պատվիրատուն՝ Ջրվեժի գյուղապետարանը, որը գտնվում է ՀՀ, Կոտայքի մարզ, գ.Ջրվեժ Մելքոնյան փողոց 76 հասցեում, հայտարարում է պարզեցված ընթացակարգ:Պարզեցված ընթացակարգում հաղթող ճանաչված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել...