Հայտարարություններ

Հայտարարություն 08/01/2012

2012 թվականի հունվարի 9-ին, ժամը 1000-ին հրավիրվում է համայնքի ավագանու հերթական նիստ' հետևյալ օրակարգով.

Հայտարարություն 26/12/2011

2011 թվականի դեկտեմբերի 27-ին պատվիրատու՝  Ջրվեժի գյուղապետարանի, որը գտնվում է Կոտայքի մարզ, գյուղ Ջրվեժ Մելքոնյան փողոց-76  հասցեում և «Երևաննախագիծ» ՓԲԸ-ի, որը գտնվում է Երևան, Փ.Բուզանդի 1/3  հասցեում , միջև կնքվել է «Ջրվեժ համայնքի կարիքների համար ջրահեռացման' (կոյուղու) համակարգի կառուցման նախագծա-նախահաշվային փաստաղթերի մշակման աշխատանքների» գնման պայմանագիր...

Հայտարարություն 25/12/2011

Ջրվեժ համայնքի կարիքների համար «ԿՄՋԳ-ԱՇՁԲ-11/59» ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի 2011 թվականի դեկտեմբերի 24-ի որոշմամբ մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերը, դրանց վավերապայմանները և գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշները համապատասխանել են ...

Հայտարարություն 14/12/2011

«Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին մասի և 19-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն համայնքի վարչական տարածքում 2012 թվականի հունվարի 1-ից աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքներ իրականացումը...

Հայտարարություն 14/12/2011

Պատվիրատուն՝ Ջրվեժի գյուղապետարանը, որը գտնվում է ՀՀ, Կոտայքի մարզ, գ.Ջրվեժ Մելքոնյան փողոց 76 հասցեում, հայտարարում է պարզեցված ընթացակարգ:Պարզեցված ընթացակարգում հաղթող ճանաչված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել...

Հայտարարություն 11/12/2011

Համայնքի ղեկավարի նախաձեռնությամբ 2011 թվականի դեկտեմբերի 15-ին, ժամը 1000-ին հրավիրվում է համայնքի ավագանու արտահերթ նիստ' հետևյալ օրակարգով.

Հայտարարություն 30/11/2011

Համայնքի ղեկավարի նախաձեռնությամբ 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ին, ժամը 1000-ին հրավիրվում է համայնքի ավագանու հերթական նիստ' հետևյալ օրակարգով.