Հայտարարություններ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 22/11/2017

 Համայնքի ղեկավարին կից հասարակական կարգով գործում է թվով երեք ԽՄ-ներ:Դրանք են՝
1) համայնքի զարգացման քառամյա ծրագրի և տարեկան բյուջեի կառավարման ԽՄ.
2) քաղաքաշինության, հողօգտագործման, տնտեսական ենթակառուցվածքների, կոմունալ տնտեսության, շրջակա միջավայրի պաշտպանության և տրանսպորտի հարցերի ԽՄ.
3) կրթության, մշակույթի, երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքների, առողջապահության, սպորտի....

ՆՈՐԸՆՏԻՐ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՆԻՍՏ 13/11/2017

   2017 թվականի նոյեմբերի 21-ին, ժամը 1500-ին հրավիրել համայնքի նորընտիր ավագանու նիստ՝ հետևյալ օրակարգով.
   1.Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ջրվեժ համայնքի ավագանու կանոնակարգը ընդունելու մասին:
 2.«Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ջրվեժի համայնքապետարանի աշխատակազմ» համայնքային կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, «Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ջրվեժի համայնքապետարանի աշխատակազմ» համայնքային կառավարչական հիմնարկի կանոնադրությունը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ջրվեժի, Ձորաղբյուրի և Զովքի համայնքապետարանների գործունեությունը դադարեցնելու մասին:
 3.Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ջրվեժ համայնքի ավագանու որոշումների նախագծերի և այլ առաջարկությունների նախնական քննարկման...

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 02/10/2017

2017 թվականի հոկտեմբերի 9-ին, ժամը 1600-ին հրավիրել համայնքի ավագանու հերթական նիստ' հետևյալ օրակարգով.
1. Համայնքի ղեկավարի հաղորդումը 2017 թվականի բյուջեի երրորդ եռամսյակի կատարման մասին:
2. «Ջրվեժի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ին գույք նվիրելու մասին:
3. Համայնքի ավագանու 2016 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 73-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին:

ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏ 01/09/2017

2017 թվականի սեպտեմբերի 6-ին, ժամը 1600-ին հրավիրել համայնքի ավագանու հերթական նիստ' հետևյալ օրակարգով
1. Համայնքի ավագանու 2016 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 73-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին:
2. Հողամասերը համայնքային սեփականություն ճանաչելու մասին:
3. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզում իրականացված ստուգումների արդյունքների քննարկման մասին:

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 25/08/2017

Ջրվեժ համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի հրապարակային սակարկությունների (մրցույթների և աճուրդների) կազմակերպման և անցկացման հանձնաժողովը հայտարարում է համայնքային սեփականություն համարվող ներքոհիշյալ հողամասերի փակ դասական երկրորդ աճուրդ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 21/07/2017

Ջրվեժ համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի հրապարակային սակարկությունների (մրցույթների և աճուրդների) կազմակերպման և անցկացման հանձնաժողովը հայտարարում է համայնքային սեփականություն համարվող ներքոհիշյալ հողամասերի փակ դասական աճուրդ

ՇԱԲԱԹՕՐՅԱԿ 21/06/2017

   Կոտայքի մարզպետի 2017 թվականի հունիսի 19-ի թիվ 125-Ա որոշման համաձայն, «Մաքուր Հայաստան» ծրագրի շրջանակներում 2017 թվականի հուլիսի 1-ին Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզում կազմակերպվելու է աղբահանության, սանիտարական մաքրման, բարեկարգման և կանաչապատման մարզային շաբաթօրյակ:
   Հարգելի համագյուղացիներ, մեր բակերը, ընդհանուր օգտագործման տարածքները մաքրելու, աղբն ու այլ թափոնները հավաքելու նպատակով համայնքը նույնպես պետք է մասնակցի շաբաթօրյակին:
   Անհրաժեշտ է ակտիվորեն մասնակցել շաբաթօրյակին՝ մաքրելով մեր բակերը...