Հայտարարություններ

Հայտարարություն 24/10/2012

  Պատվիրատուն' Ջրվեժի գյուղապետարանը, որը գտնվում է Կոտայքի մարզ, գ. Ջրվեժ Մելքոնյան 76 հասցեում,հայտարարում է պարզեցված ընթացակարգ։
 Պարզեցված ընթացակարգում հաղթող ճանաչված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել  Ջրվեժի գյուղապետարանի կարիքների համար տեսահսկման և հակահրդեհային պահպանիչ ահազանգման համակարգերի ձեռքբերման աշխատանքների գնման պայմանագիր (այսուհետև' պայմանագիր)։

Հայտարարություն 21/10/2012

Պատվիրատուն' Ջրվեժի գյուղապետարանը, որը գտնվում է Կոտայքի մարզ, գ. Ջրվեժ Մելքոնյան 76 հասցեում,հայտարարում է պարզեցված ընթացակարգ։ Պարզեցված ընթացակարգում հաղթող ճանաչված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել Ջրվեժ համայնքի գլխավոր հատակագծի փոփոխությունների կատարման աշխատանքների գնման պայմանագիր (այսուհետև' պայմանագիր)։

Հայտարարություն 02/09/2012

Տեղեկացվում է Ձեզ, որ 2012 թվականի սեպտեմբերի 18-ին, ժամը 1700-ին, Ջրվեժի գյուղապետարանում համայնքի ղեկավար Ռոբերտ Պետրոսյանի նախաձեռնությամբ տեղի կունենա Ջրվեժի գյուղական համայնքի (բնակավայրի) պարզեցված գլխավոր հատակագծում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ առաջադրանքի նախագծի հասարակական քննարկում:

Հայտարարություն 31/05/2012

2012 թվականի մայիսի 31-ին պատվիրատու՝ Ջրվեժի գյուղապետարանի, որը գտնվում է Կոտայքի մարզ, գյուղ Ջրվեժ Մելքոնյան փողոց-76 հասցեում և «Դադեշ-Շին» ՍՊԸ-ի, որը գտնվում է Կոտայքի մարզ, գյուղ Ջրվեժ 20 փողող 3 հասցեում, միջև կնքվել է ԿՄՋԳ-ԱՇՁԲ-12/36 ծածկագրով...

Հայտարարություն 31/05/2012

2012 թվականի մայիսի 31-ին պատվիրատու՝ Ջրվեժի գյուղապետարանի, որը գտնվում է Կոտայքի մարզ, գյուղ Ջրվեժ Մելքոնյան փողոց-76 հասցեում և «Թերմոշինթել» ՍՊԸ-ի, որը գտնվում է Կոտայքի մարզ, ք.Հրազդան, Միկրոշրջան 229/14 հասցեում, միջև կնքվել է ԿՄՋԳ-ԱՇՁԲ-12/44 ծածկագրով...

Հայտարարություն 02/04/2012

Ջրվեժ համայնքի կարիքների համար «ԿՄՋԳ-ԱՇՁԲ-12/34» ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի 2012 թվականի ապրիլի 2-ի որոշմամբ մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերը, դրանց վավերապայմանները...

Հայտարարություն 26/03/2012

ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ  ՑՈՒՑԱԿՆԵՐՈՒՄ  ԱՆՃՇՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ  ԴԻՄՈՒՄՆԵՐ ՏԱԼՈՒ  ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ,  ՏԵՂԻ, ԴՐԱՆՑ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ  ԿԱՐԳԻ,  ԺԱՄԱՆԱԿԻ  ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ  ՄԱՍԻՆ