Հայտարարություններ

Հայտարարություն 31/05/2012

2012 թվականի մայիսի 31-ին պատվիրատու՝ Ջրվեժի գյուղապետարանի, որը գտնվում է Կոտայքի մարզ, գյուղ Ջրվեժ Մելքոնյան փողոց-76 հասցեում և «Դադեշ-Շին» ՍՊԸ-ի, որը գտնվում է Կոտայքի մարզ, գյուղ Ջրվեժ 20 փողող 3 հասցեում, միջև կնքվել է ԿՄՋԳ-ԱՇՁԲ-12/36 ծածկագրով...

Հայտարարություն 31/05/2012

2012 թվականի մայիսի 31-ին պատվիրատու՝ Ջրվեժի գյուղապետարանի, որը գտնվում է Կոտայքի մարզ, գյուղ Ջրվեժ Մելքոնյան փողոց-76 հասցեում և «Թերմոշինթել» ՍՊԸ-ի, որը գտնվում է Կոտայքի մարզ, ք.Հրազդան, Միկրոշրջան 229/14 հասցեում, միջև կնքվել է ԿՄՋԳ-ԱՇՁԲ-12/44 ծածկագրով...

Հայտարարություն 02/04/2012

Ջրվեժ համայնքի կարիքների համար «ԿՄՋԳ-ԱՇՁԲ-12/34» ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի 2012 թվականի ապրիլի 2-ի որոշմամբ մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերը, դրանց վավերապայմանները...

Հայտարարություն 26/03/2012

ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ  ՑՈՒՑԱԿՆԵՐՈՒՄ  ԱՆՃՇՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ  ԴԻՄՈՒՄՆԵՐ ՏԱԼՈՒ  ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ,  ՏԵՂԻ, ԴՐԱՆՑ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ  ԿԱՐԳԻ,  ԺԱՄԱՆԱԿԻ  ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ  ՄԱՍԻՆ

Հայտարարություն 25/03/2012

Պատվիրատուն՝ Ջրվեժի գյուղապետարանը, որը գտնվում է ՀՀ, Կոտայքի մարզ, գ.Ջրվեժ, Մելքոնյան 76 հասցեում, հայտարարում է բաց ընթացակարգ: Բաց ընթացակարգում հաղթող ճանաչված մասնակցին սահմանված կարգով...

Հայտարարություն 23/03/2012

Պատվիրատուն՝ Ջրվեժի գյուղապետարանը, որը գտնվում է ՀՀ, Կոտայքի մարզ, գ.Ջրվեժ, Մելքոնյան 76 հասցեում, հայտարարում է բաց ընթացակարգ: Բաց ընթացակարգում հաղթող ճանաչված մասնակցին սահմանված կարգով...

Հայտարարություն 23/03/2012

Պատվիրատուն՝ Ջրվեժի գյուղապետարանը, որը գտնվում է ՀՀ, Կոտայքի մարզ, գ.Ջրվեժ Մելքոնյան  փողոց 76 հասցեում, հայտարարում է պարզեցված ընթացակարգ:Պարզեցված ընթացակարգում հաղթող ճանաչված մասնակցին սահմանված կարգով...