Հայտարարություններ

Հայտարարություն 16/05/2013

Ջրվեժի գյուղապետարանի վարչական շենքի վերանորոգման նախագծա–նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննությունների եզրակացությունների տրամադրման աշխատանքներ ձեռք բերելու նպատակով հայտարարված «ԿՄՋԳ-ՊԸԱՇՁԲ-13/4» ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր:

Հայտարարություն 16/05/2013

Ջրվեժ համայնքի 10-րդ և 12-րդ փողոցների առանձին հատվածների արտաքին լուսավորության ցանցերի կառուցման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննությունների եզրակացությունների տրամադրման աշխատանքներ ձեռք բերելու նպատակով հայտարարված «ԿՄՋԳ-ՊԸԱՇՁԲ-13/3» ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր:

Հայտարարություն 18/04/2013

Պատվիրատուն' Ջրվեժի գյուղապետարանը, որը գտնվում է Կոտայքի մարզ, գյուղ Ջրվեժ Մելքոնյան 76 հասցեում, հայտարարում է պարզեցված ընթացակարգ։ Պարզեցված ընթացակարգում հաղթող ճանաչված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել Ջրվեժ համայնքի թվով չորս փողոցների ջրահեռացման առուների կառուցման, հարթեցման և ասֆալտապատման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննությունների եզրակացությունների տրամադրման աշխատանքների կատարման պայմանագիր...

Հայտարարություն 18/04/2013

Պատվիրատուն' Ջրվեժի գյուղապետարանը, որը գտնվում է Կոտայքի մարզ, գյուղ Ջրվեժ Մելքոնյան 76 հասցեում, հայտարարում է պարզեցված ընթացակարգ։ Պարզեցված ընթացակարգում հաղթող ճանաչված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել Ջրվեժ համայնքի թվով հինգ փողոցների կենցաղային կոյուղու համակարգի կառուցման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննությունների եզրակացությունների տրամադրման աշխատանքների կատարման պայմանագիր...

Հայտարարություն 09/04/2013

Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ հաստատվել է 2013 թվականի Սփյուռքի երիտասարդության Հայաստան այցելությունների «Արի տուն» ծրագիրը և միջոցառումների ցանկը: Ծրագիրը մեկնարկելու է 2013 թվականի հունիսի 16-ից մինչև օգոստոսի 31-ը, որի ընթացքում Սփյուռքի տարբեր տարածաշրջաններից 13-ից մինչև 20 տարեկան Սփյուռքահայ երիտասարդներ...

Հայտարարություն 08/04/2013

2013 թվականի ապրիլի 11-ին, ժամը 1000-ին հրավիրել համայնքի ավագանու հերթական նիստ' հետևյալ օրակարգով.
 1. Համայնքի ղեկավարի հաղորդումը 2013 թվականի բյուջեի առաջին եռամսյակի կատարման մասին...

Հայտարարություն 24/03/2013

Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ 2013 թվականի հունիսի 1-15-ը անց է կացվելու «Լավագույն մարզական ընտանիք» մրցույթի 1-ին փուլը: Մրցույթն անցկացվելու է չորս տարիքային խմբերով'