Հայտարարություններ

Հայտարարություն 02/06/2013

Կոտայքի  մարզի  Ջրվեժի  գյուղական համայնքի ղեկավարը  հայտարարում է մրցույթ' գյուղապետարանի աշխատակազմի հետևյալ  թափուր  պաշտոնն  զբաղեցնելու  համար:
Գյուղապետարանի աշխատակազմի ֆինանսական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետ   (ծածկագիր 3.3-1)...

Հայտարարություն 31/05/2013

Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ մեկնարկել է «Սասնա ծռեր» ամենամյա մրցույթ-փառատոնը: Ծրագրի համալիր միջոցառումների ցանկում կազմակերպվելու է նաև էպոսասացության մրցույթ-փառատոն: Մրցույթ-փառատոնին կարող են մասնակցել

Հայտարարություն 16/05/2013

Ջրվեժ համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների ասֆալտ բետոնե ծածկի փոսային նորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննությունների եզրակացությունների տրամադրման աշխատանքներ ձեռք բերելու նպատակով հայտարարված «ԿՄՋԳ-ՊԸԱՇՁԲ-13/5» ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր:

Հայտարարություն 16/05/2013

Ջրվեժի գյուղապետարանի վարչական շենքի վերանորոգման նախագծա–նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննությունների եզրակացությունների տրամադրման աշխատանքներ ձեռք բերելու նպատակով հայտարարված «ԿՄՋԳ-ՊԸԱՇՁԲ-13/4» ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր:

Հայտարարություն 16/05/2013

Ջրվեժ համայնքի 10-րդ և 12-րդ փողոցների առանձին հատվածների արտաքին լուսավորության ցանցերի կառուցման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննությունների եզրակացությունների տրամադրման աշխատանքներ ձեռք բերելու նպատակով հայտարարված «ԿՄՋԳ-ՊԸԱՇՁԲ-13/3» ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր:

Հայտարարություն 18/04/2013

Պատվիրատուն' Ջրվեժի գյուղապետարանը, որը գտնվում է Կոտայքի մարզ, գյուղ Ջրվեժ Մելքոնյան 76 հասցեում, հայտարարում է պարզեցված ընթացակարգ։ Պարզեցված ընթացակարգում հաղթող ճանաչված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել Ջրվեժ համայնքի թվով չորս փողոցների ջրահեռացման առուների կառուցման, հարթեցման և ասֆալտապատման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննությունների եզրակացությունների տրամադրման աշխատանքների կատարման պայմանագիր...

Հայտարարություն 18/04/2013

Պատվիրատուն' Ջրվեժի գյուղապետարանը, որը գտնվում է Կոտայքի մարզ, գյուղ Ջրվեժ Մելքոնյան 76 հասցեում, հայտարարում է պարզեցված ընթացակարգ։ Պարզեցված ընթացակարգում հաղթող ճանաչված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել Ջրվեժ համայնքի թվով հինգ փողոցների կենցաղային կոյուղու համակարգի կառուցման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննությունների եզրակացությունների տրամադրման աշխատանքների կատարման պայմանագիր...