Հայտարարություններ

Հայտարարություն 21/10/2013

Ջրվեժ համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների ասֆալտ բետոնե ծածկի փոսային նորոգման աշխատանքներ ձեռք բերելու նպատակով հայտարարված ԿՄՋԳ-ՊԸԱՇՁԲ-13/13 ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր:

Հայտարարություն 21/10/2013

Ջրվեժի գյուղապետարանին պատկանող աղբատար և ինքնաթափ ավտոմեքենաների կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ ձեռք բերելու նպատակով հայտարարված ԿՄՋԳ-ՊԸԱՇՁԲ-13/12 ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր:

Հայտարարություն 01/10/2013

2013 թվականի հոկտեմբերի 10-ին ժամը 1100-ին հրավիրել համայնքի ավագանու հերթական նիստ՝ հետևյալ  օրակարգով.
1.Կոտայքի մարզի Ջրվեժի գյուղական համայնքում վարչական հսկողության իրականացման արդյունքների քննարկաման մասին...

Հայտարարություն 10/06/2013

Պատվիրատուն՝ Ջրվեժի գյուղապետարանը, որը գտնվում է ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ.Ջրվեժ, Մելքոնյան 76 հասցեում, հայտարարում է բաց ընթացակարգ: Բաց ընթացակարգում հաղթող ճանաչված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել Ջրվեժ համայնքի թվով հինգ փողոցների կենցաղային կոյուղու համակարգի կառուցման աշխատանքների գնման պայմանագիր...

Հայտարարություն 02/06/2013

Կոտայքի  մարզի  Ջրվեժի  գյուղական համայնքի ղեկավարը  հայտարարում է մրցույթ' գյուղապետարանի աշխատակազմի հետևյալ  թափուր  պաշտոնն  զբաղեցնելու  համար:
Գյուղապետարանի աշխատակազմի ֆինանսական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետ   (ծածկագիր 3.3-1)...

Հայտարարություն 31/05/2013

Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ մեկնարկել է «Սասնա ծռեր» ամենամյա մրցույթ-փառատոնը: Ծրագրի համալիր միջոցառումների ցանկում կազմակերպվելու է նաև էպոսասացության մրցույթ-փառատոն: Մրցույթ-փառատոնին կարող են մասնակցել

Հայտարարություն 16/05/2013

Ջրվեժ համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների ասֆալտ բետոնե ծածկի փոսային նորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննությունների եզրակացությունների տրամադրման աշխատանքներ ձեռք բերելու նպատակով հայտարարված «ԿՄՋԳ-ՊԸԱՇՁԲ-13/5» ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր: