Հայտարարություններ

Հայտարարություն 04/11/2013

2013 թվականի նոյեմբերի 12-ին ժամը 1100-ին հրավիրել համայնքի ավագանու հերթական նիստ՝ հետևյալ օրակարգով.
1.Համայնքային սեփականություն համարվող արխիվային փաստաթղթերի սեփականության իրավունքը պետական սեփականության փոխանցելու մասին...

Հայտարարություն 27/10/2013

Ջրվեժ համայնքի 15-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ ձեռք բերելու նպատակով հայտարարված ԿՄՋԳ-ՊԸԱՇՁԲ-13/15 ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր:

Հայտարարություն 21/10/2013

Ջրվեժ համայնքի փողոցներում կուտակված շինարարական աղբի տեղափոխման և հարթեցման աշխատանքներ ձեռք բերելու նպատակով հայտարարված ԿՄՋԳ-ՊԸԱՇՁԲ-13/14 ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր:

Հայտարարություն 21/10/2013

Ջրվեժ համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների ասֆալտ բետոնե ծածկի փոսային նորոգման աշխատանքներ ձեռք բերելու նպատակով հայտարարված ԿՄՋԳ-ՊԸԱՇՁԲ-13/13 ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր:

Հայտարարություն 21/10/2013

Ջրվեժի գյուղապետարանին պատկանող աղբատար և ինքնաթափ ավտոմեքենաների կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ ձեռք բերելու նպատակով հայտարարված ԿՄՋԳ-ՊԸԱՇՁԲ-13/12 ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր:

Հայտարարություն 01/10/2013

2013 թվականի հոկտեմբերի 10-ին ժամը 1100-ին հրավիրել համայնքի ավագանու հերթական նիստ՝ հետևյալ  օրակարգով.
1.Կոտայքի մարզի Ջրվեժի գյուղական համայնքում վարչական հսկողության իրականացման արդյունքների քննարկաման մասին...

Հայտարարություն 10/06/2013

Պատվիրատուն՝ Ջրվեժի գյուղապետարանը, որը գտնվում է ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ.Ջրվեժ, Մելքոնյան 76 հասցեում, հայտարարում է բաց ընթացակարգ: Բաց ընթացակարգում հաղթող ճանաչված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել Ջրվեժ համայնքի թվով հինգ փողոցների կենցաղային կոյուղու համակարգի կառուցման աշխատանքների գնման պայմանագիր...