Հայտարարություններ

Հայտարարություն 26/04/2014

Ջրվեժ համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի հրապարակային սակարկությունների (մրցույթների և աճուրդների) կազմակերպման և անցկացման հանձնաժողովը հայտարարում է համայնքային սեփականություն համարվող ներքոհիշյալ հողամասերի փակ դասական աճուրդ

Հայտարարություն 09/04/2014

Պատվիրատուն՝ Ջրվեժի գյուղապետարանը, որը գտնվում է ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ.Ջրվեժ, Մելքոնյան 76 հասցեում, հայտարարում է բաց ընթացակարգ: Բաց ընթացակարգում հաղթող ճանաչված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել Ջրվեժ համայնքի փողոցների ասֆալտապատման և ներհամայնքային ճանապարհների ասֆալտ բետոնե ծածկի փոսային նորոգման աշխատանքների կատարման պայմանագիր...

Հայտարարություն 14/04/2014

«Կին առաջնորդ» ֆորումի համակարգող խորհուրդը Հայաստանի մարզերում ենթահանձնաժողովներ ստեղծելու ծրագրի շրջանակներում ցանկանում է Կոտայքի մարզում հիմնել կանանց մարզային խորհուրդ՝ ընդգրկելով հանրային ակտիվություն ցուցաբերող կանանց...

Հայտարարություն 01/04/2014

Հայտարարություն ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրվեժի գյուղապետարանի կարիքների համար տրակտորի համալրող սարքավորումների ձեռքբերման և տեղադրման նպատակով հայտարարված <<ԿՄՋԳ-ՊԸԱՇՁԲ-14/2>> ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի մասին

Հայտարարություն 11/03/2014

Ջրվեժ համայնքի կարիքների համար՝ փողոցների ասֆալտապատման և ներհամայնքային ճանապարհների ասֆալտ բետոնե ծածկի փոսային նորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված «ԿՄՋԳ-ԲԸԱՇՁԲ-14/2» ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն

Հայտարարություն 10/03/2014

Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ մշակութային միջոցառումների մարզային ծրագրի համաձայն 2014 թվականի մարտի 25-ից ապրիլի 4-ը տեղի է ունենալու «Կոտայք - 2014» երգարվեստի մարզային մրցույթ-փառատոնը...

Հայտարարություն 06/03/2014

Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ 2014 թվականի հունիսի 1-15 անց է կացվելու «Լավագույն մարզական ընտանիք» մրցույթի 1-ին փուլը: Մրցույթն անցկացվելու է չորս տարիքային խմբերով՝ 1) 1-ին խումբ՝ 2006 թվականից մինչև 2008 թվականը ծնված երեխա ունեցող ընտանիքներ...