Հայտարարություններ

Հայտարարություն 05/09/2014

Ջրվեժ համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի հրապարակային սակարկությունների (մրցույթների և աճուրդների) կազմակերպման և անցկացման հանձնաժողովը հայտարարում է համայնքային սեփականություն համարվող ներքոհիշյալ հողամասերի փակ դասական երկրորդ աճուրդ

Հայտարարություն 31/07/2014

Ջրվեժ համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի հրապարակային սակարկությունների (մրցույթների և աճուրդների) կազմակերպման և անցկացման հանձնաժողովը հայտարարում է համայնքային սեփականություն համարվող ներքոհիշյալ հողամասերի փակ դասական աճուրդ

Հայտարարություն 03/06/2014

  Պատվիրատուն' Ջրվեժի գյուղապետարանը, որը գտնվում է Կոտայքի մարզ, գյուղ Ջրվեժ Մելքոնյան 76 հասցեում, հայտարարում է պարզեցված ընթացակարգ։
  Պարզեցված ընթացակարգում հաղթող ճանաչված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել Ջրվեժ համայնքի փողոցների ասֆալտապատման և ներհամայնքային ճանապարհների ասֆալտ բետոնե ծածկի փոսային նորոգման ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման պայմանագիր...

Հայտարարություն 03/06/2014

  Պատվիրատուն' Ջրվեժի գյուղապետարանը, որը գտնվում է Կոտայքի մարզ, գյուղ Ջրվեժ, Մելքոնյան 76 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԿՄՋԳ-ԲԸԱՇՁԲ-14/2 ծածկագրով հայտարարված բաց ընթացակարգով պայմանագիր  կնքելու որոշման մասին համառոտ տեղեկատվությունը։

Հայտարարություն 30/05/2014

Ջրվեժ համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի հրապարակային սակարկությունների (մրցույթների և աճուրդների) կազմակերպման և անցկացման հանձնաժողովը հայտարարում է համայնքային սեփականություն համարվող հողամասերի փակ դասական երկրորդ աճուրդ.

Հայտարարություն 30/04/2014

Պատվիրատուն' Ջրվեժի գյուղապետարանը, որը գտնվում է Կոտայքի մարզ, գյուղ Ջրվեժ, Մելքոնյան 76 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԿՄՋԳ-ԲԸԱՇՁԲ-14/1 ծածկագրով հայտարարված բաց ընթացակարգով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին համառոտ տեղեկատվությունը...

Հայտարարություն 28/04/2014

Հարգելի Ջրվեժ գյուղի բնակիչներ 2014 թվականի մայիսի 4-ին կազմակերպվում է Ջրվեժի Սբ. Կաթողիկե եկեղեցու ուխտի օրը: Եկեղեցու դռները բաց են բոլոր ցանկացողների համար