Հայտարարություններ

Հայտարարություն 25/02/2015

2015 թվականի մարտի 12-ի, ժամը 1000-ին հրավիրել համայնքի ավագանու հերթական նիստ' հետևյալ օրակարգով.
1. Ջրվեժ համայնքի 2014 թվականի բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին:
2. Համայնքի սեփականության գույքագրման փաստաթղթերը հաստատելու մասին...

Հայտարարություն 14/01/2015

   Սույն թվականի փետրվարի 27-ին Ջրվեժի գյուղապետարանում կայանալու է համայնքի 2014 թվականի բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության քննարկմա հասարակական բաց լսումներ:
   Շահագրգիռ անձանց և կազմակերպություններին հրավիրում ենք մասնակցելու:

Հայտարարություն 12/01/2015

2015 թվականի հունվարի 14-ի, ժամը 1000-ին հրավիրել համայնքի ավագանու հերթական նիստ' հետևյալ օրակարգով.
1.   Համայնքի ղեկավարի հաղորդումը 2014 թվականի բյուջեի չորրորդ եռամսյակի կատարման մասին:
2...

Հայտարարություն 23/12/2014

Ջրվեժ համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի հրապարակային սակարկությունների (մրցույթների և աճուրդների) կազմակերպման և անցկացման հանձնաժողովը հայտարարում է պետական և համայնքային սեփականություն համարվող ներքոհիշյալ հողամասերի  փակ դասական երկրորդ աճուրդ մասին

Հայտարարություն 17/12/2014

2014 թվականի դեկտեմբերի 20-ին, ժամը 1000-ին հրավիրել համայնքի ավագանու հերթական նիստ' հետևյալ օրակարգով.
1. Համայնքի ղեկավարի կամավոր լիազորությունների իրականացման կարգը 2015 թվականի համար սահմանելու մասին:
2...

Հայտարարություն 12/11/2014

Սույնով Ջրվեժի գյուղապետարանը հրավիրում է բոլոր շահագրգիռ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց մասնակցելու 2014 թվականի նոյեմբերի 20-ից մինչև դեկտեմբերի 04-ը ներառյալ իրականացվող Ջրվեժ համայնքի 2015 թվականի բյուջեի նախագծի վերաբերյալ կազմակերպվող հանրային քննարկումներին:

Հայտարարություն 19/11/2014

Ջրվեժ համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի հրապարակային սակարկությունների (մրցույթների և աճուրդների) կազմակերպման և անցկացման հանձնաժողովը հայտարարում է պետական և համայնքային սեփականություն համարվող ներքոհիշյալ հողամասերի  փակ դասական աճուրդի մասին