Հայտարարություններ

Հայտարարություն 08/06/2015

Ջրվեժ համայնքում կենցաղային կոյուղու համակարգի կառուցման աշխատանքներ  ձեռք բերելու նպատակով հայտարարված
«ԿՄՋԳ-ՊԸԱՇՁԲ-15/2» ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգ
( Հրապարակված է 08/06/2015 -ից մինչև 23/06/2015 ժամը 12:30 ներառյալ )

Հայտարարություն 08/06/2015

Ջրվեժի բժշկական ամբուլատորիայի շենքի վերանորոգման աշխատանքներ ձեռք բերելու նպատակով հայտարարված                  «ԿՄՋԳ-ՊԸԱՇՁԲ-15/1» ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգ
( Հրապարակված է 08/06/2015 -ից մինչև 23/06/2015 ժամը 12:00 ներառյալ )

Հայտարարություն 01/06/2015

Ջրվեժ համայնքի փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքներ ձեռք բերելու նպատակով հայտարարված         
«ԿՄՋԳ-ԲԸԱՇՁԲ-15/1» ծածկագրով բաց ընթացակարգ
 ( Հրապարակված է 01/06/2015 -ից մինչև 13/07/2015 ժամը 12:00 ներառյալ )

Հայտարարություն 15/05/2015

  2015 թվականի մայիսի 26-ին, ժամը 1000-ին հրավիրել համայնքի ավագանու հերթական նիստ' հետևյալ օրակարգով.
  1. Ջրվեժ համայնքիվարչական տարածքում գտնվող քաղաքացիական հոգեհանգստի (հրաժեշտի) ծիսակատարության ծառայությունների իրականացմանև(կամ) մատուցման համար նախատեսված շենքերին և շինություններին ներկայացվող սահմանափակումները, պահանջներըևպայմանները սահմանելու մասին:

Հայտարարություն 12/05/2015

   Ջրվեժ համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի հրապարակային սակարկությունների (մրցույթների և աճուրդների) կազմակերպման և անցկացման հանձնաժողովը հայտարարում է համայնքային սեփականություն համարվող ներքոհիշյալ հողամասերի  փակ դասական երկրորդ աճուրդի մասին

Հայտարարություն 06/05/2015

     ՋՐՎԵԺ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ՀԱՐԳԵԼԻ  ԲՆԱԿԻՉՆԵՐ.
 Շնորհավորում  ենք Ձեզ հաղթանակի և խաղաղության տոնի՝ Մայիսի 9-ի առթիվ և հրավիրում ենք մասնակցելու Հայրենական Մեծ Պատերազմում և Շուշիում տարած հաղթանակներին նվիրված  տոնակատարությանը, որը կկայանա 2015 թվականի մայիսի 9-ին ժամը 10:00-ին Ջրվեժի գյուղապետարանին կից տարածքում:

Հայտարարություն 01/04/2015

2015 թվականի ապրիլի 10-ին, ժամը 1000-ին հրավիրել համայնքի ավագանու հերթական նիստ' հետևյալ օրակարգով.
 1. Համայնքի ղեկավարի հաղորդումը 2015 թվականի բյուջեի առաջին եռամսյակի կատարման մասին:
 2. Համայնքի ավագանու 2014 թվականի մայիսի 23-ի N 23-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին...