Հայտարարություններ

Հայտարարություն 08/01/2012


    2012 թվականի հունվարի 9-ին, ժամը 1000-ին հրավիրվում է համայնքի ավագանու հերթական նիստ' հետևյալ օրակարգով.
1. Համայնքի 2011 թվականի բյուջեի չորրորդ եռամսյակի կատարման հաշվետվությունը հաստատելու մասին
2. Համայնքի ավագանու 2011 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 48-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
3. Համայնքի ավագանու 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 40-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին