Հայտարարություններ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 06/02/2018


 

1. Համայնքի սեփականության ամենամյա գույքագրման փաստաթղթերը հաստատելու մասին:

 

2. Հողամասերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին:

 

3. Ջրվեժ համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի՝ իր տիրապետման տակ գտնվող անշարժ գույքի և դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման կարգը սահմանելու մասին:

 

4. Խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողով ստեղծելու, հանձնաժողովի անհատական կազմը հաստատելու և համայնքի ավագանու 2016 թվականի դեկտեմբերի 28-ի թիվ 65-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին:

 

5. Համայնքի կամավոր խնդիրների իրականացման կարգը 2018 թվականի համար սահմանելու մասին:

 

6. Ջրվեժ համայնքի սեփականություն համարվող հողամասերից 2018 թվականի ընթացքում աճուրդային կարգով օտարման առաջարկվող հողամասերի ցուցակը հաստատելու մասին:

 

7. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերից ուղղակի վաճառքի թույլտվություն տալու մասին:

 

8. «ՋՐՎԵԺԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ» համայնքային ոչ առևտրային  կազմակերպությանը անհատույց և անժամկետ օգտագործման իրավունքով գույք ամրացնելու մասին:

 

9. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերից կառուցապատման իրավունքով տրամադրելու մասին:

 

10. Գերեզմանատներում հուղարկավորությունների կազմակերպումը կանոնակարգելու մասին:

 

11. Համայնքի ավագանու 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 61-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին: