Հայտարարություններ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 22/11/2017


 2017 թվականի նոյեմբերի 28-ին, ժամը 1600-ին հրավիրել համայնքի ավագանու հերթական նիստ՝ հետևյալ  օրակարգով.
1. Համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության կարգը հաստատելու մասին:
2. Համայնքում հանրային բաց լսումների և (կամ) քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգը հաստատելու մասին:
3. Համայնքի ղեկավարին կից հասարակական կարգով գործող խորհրդակցական մարմինների կազմում ընդգրկվող ավագանու անդամների քանակական և անհատական կազմի  մասին:
4. Համայնքի ղեկավարին կից, հասարակական կարգով գործող խորհրդակցական մարմինների անհատական կազմը հաստատելու մասին: