Հայտարարություններ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 21/07/2017


Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն
Ջրվեժ համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի հրապարակային սակարկությունների (մրցույթների և աճուրդների) կազմակերպման և անցկացման հանձնաժողովը հայտարարում է համայնքային սեփականություն համարվող ներքոհիշյալ հողամասերի փակ դասական աճուրդ    
Աղյուսակ
        Աճուրդին մասնակցել ցանկացող անձինք աճուրդի կազմակերպման և անցկացման ընթացակարգին կարող են ծանոթանալ Ջրվեժի համայնքապետարանի շենքի 2-րդ հարկում, գյուղ Ջրվեժ, Մելքոնյան փողոց 76: Աճուրդին մասնակցելու իրավունք ունեն' ՀՀ քաղաքացիներն ու իրավաբանական անձինք և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հողի սեփականության իրավունքի այլ սուբյեկտներ և հողօգտագործողներ: Աճուրդի պայմանների մանրամասներին ծանոթանալու ու հայտ ներկայացնելու համար դիմել Ջրվեժի համայնքապետարան (Մելքոնյան փողոց 76, 2-րդ հարկ, հեռախոս 010-644929): Աճուրդը կայանալու է 2017 թվականի օգոստոսի 24-ին, ժամը 14:00-ին, Ջրվեժի համայնքապետարանի շենքի 2-րդ հարկում: Հայտերն ընդունվում են աշխատանքային օրերին՝ մինչև 2017 թվականի օգոստոսի 21-ը, ժամը 14:00-ը: