Հայտարարություններ

«ԿՄՋՀ-ՊԸԱՇՁԲ-17/1» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀՐԱՎԵՐ 20/04/2017


  ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրվեժի համայնքապետարանի կարիքների համար՝ Ջրվեժ համայնքում ներհամայնքային ճանապարհների ասֆալտ բետոնե ծածկի փոսային նորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված «ԿՄՋՀ-ՊԸԱՇՁԲ-17/1» ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
(Հրապարակված է 20/04/2017 -ից մինչև 04/05/2017 ժամը 09:30 ներառյալ )