Հայտարարություններ

ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏ 01/03/2017


  2017 թվականի մարտի 10-ին, ժամը 1600-ին հրավիրել համայնքի ավագանու հերթական նիստ' հետևյալ օրակարգով.
  1. Ջրվեժ համայնքի 2016 թվականի բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին:
  2. Համայնքի սեփականության ամենամյա գույքագրման փաստաթղթերը հաստատելու մասին:
  3. Համայնքի ավագանու 2016 թվականի դեկտեմբերի 28-ի թիվ 73-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին:
  4. Համայնքի ավագանու 2016 թվականի մայիսի 12-ի N 18-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին:
  5. Համայնքի կամավոր խնդիրների իրականացման կարգը 2017 թվականի համար սահմանելու մասին: