Հայտարարություններ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀՐԱՎԵՐ 05/12/2017

   Սույնով Ջրվեժի համայնքապետարանը հրավիրում է բոլոր շահագրգիռ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց մասնակցելու 2017 թվականի դեկտեմբերի 5-ից մինչև դեկտեմբերի 20-ը ներառյալ կազմակերպվող Ջրվեժ համայնքի 2018 թվականի բյուջեի և համայնքի վարչական տարածքում 2018 թվականի տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերի նախագծերի վերաբերյալ կազմակերպվող հանրային քննարկումներին:
   Շահագրգիռ անձինք համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքում հրապարակված Ջրվեժ համայնքի 2018 թվականի բյուջեի և համայնքի վարչական տարածքում 2018 թվականի տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերի նախագծերի վերաբերյալ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 22/11/2017

2017 թվականի նոյեմբերի 28-ին, ժամը 1600-ին հրավիրել համայնքի ավագանու հերթական նիստ՝ հետևյալ օրակարգով.
1. Համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության կարգը հաստատելու մասին:
2. Համայնքում հանրային բաց լսումների և (կամ) քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգը հաստատելու մասին:
3. Համայնքի ղեկավարին կից հասարակական կարգով գործող խորհրդակցական մարմինների կազմում...

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 22/11/2017

 Համայնքի ղեկավարին կից հասարակական կարգով գործում է թվով երեք ԽՄ-ներ:Դրանք են՝
1) համայնքի զարգացման քառամյա ծրագրի և տարեկան բյուջեի կառավարման ԽՄ.
2) քաղաքաշինության, հողօգտագործման, տնտեսական ենթակառուցվածքների, կոմունալ տնտեսության, շրջակա միջավայրի պաշտպանության և տրանսպորտի հարցերի ԽՄ.
3) կրթության, մշակույթի, երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքների, առողջապահության, սպորտի....

ՆՈՐԸՆՏԻՐ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՆԻՍՏ 13/11/2017

   2017 թվականի նոյեմբերի 21-ին, ժամը 1500-ին հրավիրել համայնքի նորընտիր ավագանու նիստ՝ հետևյալ օրակարգով.
   1.Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ջրվեժ համայնքի ավագանու կանոնակարգը ընդունելու մասին:
 2.«Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ջրվեժի համայնքապետարանի աշխատակազմ» համայնքային կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, «Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ջրվեժի համայնքապետարանի աշխատակազմ» համայնքային կառավարչական հիմնարկի կանոնադրությունը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ջրվեժի, Ձորաղբյուրի և Զովքի համայնքապետարանների գործունեությունը դադարեցնելու մասին:
 3.Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ջրվեժ համայնքի ավագանու որոշումների նախագծերի և այլ առաջարկությունների նախնական քննարկման...

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 02/10/2017

2017 թվականի հոկտեմբերի 9-ին, ժամը 1600-ին հրավիրել համայնքի ավագանու հերթական նիստ' հետևյալ օրակարգով.
1. Համայնքի ղեկավարի հաղորդումը 2017 թվականի բյուջեի երրորդ եռամսյակի կատարման մասին:
2. «Ջրվեժի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ին գույք նվիրելու մասին:
3. Համայնքի ավագանու 2016 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 73-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին:

ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏ 01/09/2017

2017 թվականի սեպտեմբերի 6-ին, ժամը 1600-ին հրավիրել համայնքի ավագանու հերթական նիստ' հետևյալ օրակարգով
1. Համայնքի ավագանու 2016 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 73-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին:
2. Հողամասերը համայնքային սեփականություն ճանաչելու մասին:
3. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզում իրականացված ստուգումների արդյունքների քննարկման մասին:

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 25/08/2017

Ջրվեժ համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի հրապարակային սակարկությունների (մրցույթների և աճուրդների) կազմակերպման և անցկացման հանձնաժողովը հայտարարում է համայնքային սեփականություն համարվող ներքոհիշյալ հողամասերի փակ դասական երկրորդ աճուրդ